1)Memastikan semua produk keluaran syarikat di proses menepati visi          syarikat.

     2)Memastikan semua produk keluaran syarikat menepati citarasa                pelanggan.

     3)Memastikan setiap tempahan mengikut jadual dan menepati                    keinginan pelanggan.

     4)Memastikan layanan pihak syarikat yang terbaik kepada pelanggan.

     5)Memastikan sistem pembelajaran yang cekap sistematik.

     6)Memastikan ilmu yang diberi oleh syarikat akan dipraktikkan oleh              pengguna.