• Visi dan Misi

    ♦Visi

    Berusaha mewujudkan sebuah komuniti ke arah kualiti hidup yang lebih cemerlang melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

    ♦Misi

    Untuk mengadakan sebuah komuniti yang mempunyai capaian kepada teknologi maklumat dan menggunakan kemudahan tersebut secara menyeluruh.