KHURSUS DISEDIAKAN

ASAS KOMPUTER DAN WINDOWS ( 6 JAM )

 • Pengenalan kepada komputer
 • Perkakasan & perisian komputer
 • Asas windows
 • Pengurusan fail & folder
 • Penyelenggaraan teks
 • Latihan keseluruhan

INTERNET DAN MEL ELEKTRONIK ( E-MAIL ) ( 6 JAM )

 • Pengenalan kepada internet
 • Perkakasan & perisian sokongan
 • Penggunaan ‘ internet browser ‘
 • Carian maklumat ( search engine )
 • Pengenalan kepada E-mail
 • Penggunaan E-mail ( Inbox , Send , Reply , Forward , Attachment Upload & Download )

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ( 8 JAM )​

 • Langkah pertama MS- Word 2007
 • Mengubah suai format teks
 • Memasukkan simbol , bentuk , imej dan dan bullet
 • Mencipta jadual
 • Memasukkan header dan footer
 • Mencetak fail microsoft word 2007

MICROSOFT OFFICE WORD LANJUTAN 2010 ( 8 JAM )​

 • Section break
 • Header & footer
 • Numbering list
 • Style
 • Caption & table figures
 • Table of contents & table of figures
 • Smart art
 • Mail merge
 • Mencetak
 • Dokumentasi khas

MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2010 ( 12 JAM )​

 • Memasukkan maklumat slaid
 • Mengubahsuai maklumat slaid
 • Ubahsuai teks , latarbelakang
 • Memasukkan imej
 • Menambah kesan transaksi ( transition)
 • Menambah kesan animasi (animation)
 • Menggunakan kesan audio ke dalam slaid
 • Menggunakan fungsi Hyperlinks
 • Cara-cara mencetak fail microsoft powerpoints 2007

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 ( 12 JAM )​

 • Langkah pertama MS –EXCEL 2007
 • Memasukkan maklumat dan teks format
 • Menggunakan formula tambah , tolak , bahagi dan darab
 • Menggunakan formula tambahan (ranking , countif , IF-ELSE)
 • Menggunkan formula vlookup
 • Mencipta graf
 • Mencetak fail Microsoft Excel 2007

MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 (12 JAM )

 • Pengenalan
 • Memulakan access
 • Skrin access
 • Fail contoh northwind
 • Objek dalam access
 • Membina pangkalan data
 • Jadual dan data
 • Reka bentuk pangkalan data
 • Praktis membina pangkalan data
 • Memasukkan data menggunakan borang
 • Query untuk mempamerkan maklumat tertentu
 • Report untuk cetak maklumat tertentu
 • Tindakan selajutnya

ADOBE PHOTOSHOP ( 12 JAM )

 • Antaramuka Adobe Photoshop
 • Memulakan fail baru
 • Asas penggunaan adobe photoshop
 • Asas pencahayaan dan warna pada imej digital
 • Transformasi objek
 • Asas fotografi digital
 • Pengklonan dan pemadaman imej
 • Membina laluan (path)
 • Konsep dan melukis
 • Pengisian warna dan ton warna
 • Penggunaan layar
 • Penggunaan channels dan history
 • Konsep dan asas penghasilan teks
 • Penggunaan filter
 • Projek reka bentuk grafik

ADOBE ILLUSTRATOR ( 12 JAM )

 • Asas illustrator
 • Menggunakan peralatan asas
 • Peralatan asas tambahan
 • Seni percampuran
 • Bekerja dengan teks
 • Berus dan simbol
 • Kesan-kesan khas 1
 • Kesa –kesan khas 2
 • Mencetak dan mengeksport

PEMASANGAN KOMPUTER DAN WINDOWS ( 12 JAM)

 • Pengenalan komputer ( perkakasan dan perisian , CPU , Monitor , Hard Disk , RAM , Floppy Disk , pemacu CD ROM & dvd Rom, papan induk ,Kod video dan Kod Grafik
 • Liang ( Port ) dan menyambung ( connector )- penyambung USB , Firewire , PS/2 , bersiri , selari , RJ11 , RJ45 , DV1 Coaxial video , S-Video , dll
 • Cara-cara pemasangan komponen komputer ( jenis komponen komputer , cara pemasngan CPU , cara pemasangan kipas penyejuk , cara pemasangan Ram dan dll
 • Cara pemasangan wimdows XP , 7

ADOBE FLASH ( 12 JAM )

 • Pengenalan kepada Flash dan Multimedia
 • Asas Penggunaan Flash
 • Penggunaan Timeline dan Layer
 • Penggunaan Frame, Keyframe dan Blank Keyframe
 • Asas Penghasilan dan Manipulasi Teks
 • Penggunaan Grafik dan Ilustrasi
 • Penggunaan Grafik Secara Optimum
 • Penggunaan Simbol, Instance dan Pustaka
 • Asas Penghasilan Animasi
 • Pelbagai Teknik Animasi dan Kesan Khas
 • Menggunakan Audio dalam Persembahan
 • Menggunakan Video dalam Persembahan
 • Menggunakan Sistem Navigasi
 • Pengenalan kepada Action Script
 • Pakacging Flash

MEMBINA LAMAN WEB MENGGUNAKAN JOOMLA ( 8 JAM )

 • Pengenalan kepada CMS
 • Antaramuka JOOMLA
 • Cara-cara menyediakan JOOMLA
 • Memasukkan Artikel
 • Membina Menu Utama
 • Membina Menu tambahan
 • Memilih Template

PHP & MYSQL

 • Asas Pembangunan Web
 • Aplikasi Server
 • Asas PHP
 • Pengurusan Pengkalan Data
 • Gabungan PHP & MySQL
 • Antaramuka Dreamweaver
 • Dreamweaver : Testing Server
 • Dreamweaver : Menghubungkan ke MySQL
 • Dreamweaver : Menyimpan & Memaparkan Rekod
 • Dreamweaver : Web Berkata Laluan
 • Dreamweaver : Projek PHP
 • Projek Lengkap PHP

AUTOCAD 2007

 • Sistem Koordinat dan Pengenalan Kepada AutoCAD 2007
 • Melukis Objek
 • Mengubahsuai Objek
 • Memperincikan Objek
 • Merancang Suatu Projek
 • Asas Model 3D
 • Membina Model 3D
 • Alatan Bagi Model 3D
 • Pepejal Primitif
 • Projek Model 3D

BAHASA INGGERIS ( ENGLISH COMMUNICATION COURSE )