OBJEKTIF

1. Mendidik dan menyediakan latihan ke arah menjadikan komuniti peka terhadap kegunaan kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi semasa.

2. Membantu komuniti di dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara optima lagi berkesan bagi faedah kehidupan seharian mereka.

3. Membantu mengimbangi pembangunan insan dan infrastruktur dari sudut kepentingan dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi  antara bandar dan luar bandar serta dapat  membantu  ke arah merealisasikan hasrat kerajaan untuk mewujudkan sebuah Masyarakat Bijak-IT.

4. Memberi penekanan kepada para pelajar dan golongan remaja supaya sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian.

5. Menjadikan premis perniagaan sebagai satu pusat yang menitikberatkan ilmu ICT.

6. Membantu komuniti supaya berminat untuk mendekatkan diri di dalam  dunia digital dan arus globalisasi.

7. Membantu kerajaan dalam merealisasikan pelaksanaan Modal Insan. 

8. Menjadikan syarikat sebagai’ONE-STOP-PRINTING’untuk apa-apa saja bahan-bahan bercetak