VISI DAN MISI

♦ Visi dan Misi

Visi Berusaha mewujudkan sebuah komuniti ke arah kualiti hidup yang lebih cemerlang melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

♦ Misi

Untuk mengadakan sebuah komuniti yang mempunyai capaian kepada teknologi maklumat dan menggunakan kemudahan tersebut secara menyeluruh.